PRIVACYSTATEMENT SPOT

1 Inleiding

Schiphol Real Estate B.V. (‘Schiphol’) exploiteert de bewonerscommunity Spot (‘Spot’) en verwerkt in dat verband bepaalde persoonsgegevens van jou. Voor Schiphol is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de gebruikers van haar producten en diensten van groot belang. In dit privacystatement informeren we jou daarom over de gegevens die we verwerken en wat jouw rechten zijn.

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als jij een profiel aanmaakt op Spot, kan jij de volgende gegevens vastleggen:

 • voor- en achternaam (verplicht)
 • e-mailadres (verplicht)
 • bedrijfsnaam (verplicht)
 • functie (niet verplicht)
 • telefoonnummer (niet verplicht)
 • foto (niet verplicht)
 • bio (niet verplicht)
 • interesses (niet verplicht)
 • social media (niet verplicht) 

Daarnaast is via de website van Spot ook zichtbaar aan welke evenementen jij deelneemt, welke nieuwsberichten jij hebt geplaatst, welke discussies jij bent begonnen en jouw reacties op al deze onderdelen.

Soms worden er op evenementen van Spot ook foto’s en video’s gemaakt waar jij op staat. Foto’s en video’s kunnen worden gedeeld via de website, de nieuwsbrief en social media.

3 Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op deze website en/of via deze website contact op te nemen met andere gebruikers.
 • Om jou op de hoogte te houden van nieuwe evenementen, initiatieven, ontwikkelingen en projecten die zich (zullen) voordoen op deze website en/of in het gebied rondom Schiphol.
 • Om jou een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere boodschappen te sturen.

Op het moment dat jij een account aanmaakt op Spot, geef jij hiervoor toestemming.

4 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden geplaatst op de harde schijf van een computer om deze te herkennen. Cookies maken het websurfen gemakkelijker voor gebruikers. Iedere browser die op www.spotschiphol.nl komt, krijgt een uniek cookie, waarmee het aantal unieke bezoekers wordt vastgesteld. Een tweede cookie wordt gebruikt zodat onze computer jou kan herkennen als klant. Hierdoor kunnen wij toekomstige evenementen op onze site versnellen. Wij gebruiken geen cookies om andere informatie van jouw computer af te halen dan de informatie die is opgeslagen in het toegezonden cookie.

Onze cookies bevatten geen direct identificeerbare informatie.

De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

5 Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Als jouw profiel gedurende vijf jaar niet actief is, benaderen we jou per e-mail met de vraag of jij jouw profiel nog wilt behouden. Krijgen we vervolgens niet binnen dertig dagen het bericht dat jij jouw profiel wilt behouden, dan zullen we jouw profiel anonimiseren. De reacties die je hebt geplaatst op het platform verwijderen we niet. Wel zullen we jouw naam vervangen door ‘anoniem’. Als jij wilt dat ook jouw reacties op het platform worden verwijderd, vragen we jou daarover contact met ons op te nemen.

6 Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Let wel op; een deel van de gegevens die onderdeel uitmaken van jouw profiel, waaronder je naam, functie, bedrijfsnaam, foto en biografie, is voor iedereen toegankelijk en ook vindbaar via openbare zoekmachines. Ook de evenementen waaraan je aan hebt deelgenomen, aangemaakte discussies en nieuwsberichten en jouw reacties daarop, zijn voor iedereen zichtbaar.

7 Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Schiphol een verwerker inschakelt die IT-diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten of India. We doen dit uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8 Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je ook het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan je ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als jij deze toestemming intrekt, zullen we altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie

Heb jij een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan naar onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jou vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen we je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

9 Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Dit privacystatement is van Schiphol Real Estate B.V. Onze contactgegevens:

Schiphol Real Estate
t.a.v. Spot Schiphol Community
Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol

realestate@schiphol.nl

Contact opnemen met onze DPO?

Schiphol heeft een Data Protection Officer (DPO) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb jij vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

10 Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11 Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?                    

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken

Deze versie is van februari 2020.