PRIVACY POLICY 

Inleiding

Schiphol Real Estate B.V. (“SRE”) exploiteert de bewonerscommunity Spot (“Spot”) en vewerkt in dat verband bepaalde persoonsgegevens van u. Voor SRE is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de gebruikers van haar producten en diensten van groot belang. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. SRE neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Vastleggen van gegevens

In het kader van onze diensverlening zullen wij bepaalde gegevens van u vastleggen in een bestand. Dit betreft de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam (verplicht)
 • E-mailadres (verplicht)
 • Bedrijfsnaam (verplicht)
 • Functie (niet verplicht)
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Foto (niet verplicht)
 • Bio (niet verplicht)
 • Interesses (niet verplicht)
 • Social Media (niet verplicht)

Let op: je berichten staan in het spotlicht

Spot is weliswaar ‘Schiphol only’ qua reageren op berichten en deelnemen aan discussies, maar let op: de hele wereld kan meekijken. De content op Spot wordt gewoon geïndexeerd door zoekmachines zoals Google. Goed om rekening mee te houden bij het plaatsen van informatie en het geven van (gevoelige) reacties. 

Doeleinden van gegevensverwerking

De door u via Spot verstrekte gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op deze website en/of via deze website contact op te nemen met andere gebruikers van de website;
 • om u op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten, initiatieven, ontwikkelingen en projecten die zich (zullen) voordoen op deze website en/of het gebied;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere boodschappen te sturen

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen, tenzij wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden of indien sprake is van een derde die door ons is ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft voorts het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Beveiliging gegevens

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden geplaatst op een harde schijf van een computer om deze te herkennen. Cookies maken het websurfen gemakkelijker voor u. Iedere browser die op www.spotschiphol.nl komt krijgt een uniek cookie, waarmee het aantal unieke bezoekers wordt vastgesteld. Een tweede cookie wordt gebruikt zodat onze computer u kan herkennen als klant, waardoor wij toekomstige activiteiten op onze site kunnen versnellen. Wij gebruiken geen cookies om andere informatie van uw computer af te halen dan de informatie die is opgeslagen in het toegezonden cookie.

Onze cookies bevatten geen direct identificeerbare informatie.

De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op:

per e-mail: info@spotschiphol.nl 

of per post:

Schiphol Real Estate
t.a.v. Spot Schiphol Community
Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Checkt u deze Privacy Policy daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid.