The School of Life: Innovation

This class will be in English.

---

Innovation
In this workshop we learn to materialise our creative ideas. Because it is one thing to have an innovative idea, but something completely different to actually put it into practice. How do we engage other people? And what actually holds us back to put our ideas into motion?

Innovatie
In deze workshop leren we handen en voeten te geven aan onze creatieve ideeën. Want het is één ding om een innovatief idee te hebben, maar iets heel anders om het ook echt in de praktijk te brengen. Hoe krijgen we andere mensen mee? En wat houdt ons eigenlijk tegen?

1 reactie

Hi All, On many requests I share the summary of the workshop we had about innovation.