Luchtvaart College Schiphol wordt Luchtvaart Community

Luchtvaart College Schiphol wordt Luchtvaart Community
Luchtvaart Community Schiphol (LCS) bestaat 10 jaar. Dat is op 12 oktober jl. gevierd tijdens een druk bezocht symposium en een smaakvol integratiediner. LCS verbindt bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar, met als doel de arbeidsmarkt op Schiphol duurzaam te versterken.

Samen met onderwijs, overheid en bedrijven op Schiphol ontwikkelt LCS programma’s voor mensen die op de luchthaven werken en die hier graag willen werken. LCS wil de arbeidsmarkt duurzaam versterken door mensen sterker te laten staan in de veranderende arbeidsmarkt. LCS onderscheidt zich door zich te richten op de imperfecties van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het in hun kracht zetten van mensen met een arbeidshandicap of een taalachterstand.

LCS is een stichting met als funding partners Schiphol Group, het ROC van Amsterdam en KLM. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van deze partners.

Wil je meer informatie of aansluiten bij Luchtvaart Community Schiphol neem dan contact op Karin Klaver 06 53389759.

Kijk voor meer informatie op www.luchtvaartcommunityschiphol.nl

Birgitte Tuinman

Communicatiemanager
Luchtvaart Community Schiphol
View profile

0 comments

Reply