The School of Life: Creativity

This class will be in English.

---

Creativity
Einstein said we're all born geniuses. Then why is it that, by the time we grow up, there will be very little of that genius left? Unfortunately, we lose much of our playfulness, curiosity, and freedom: performance, stress, fear, and self-criticism keep us from being completely creative. But with a little effort and some effective strategies, we can overcome these blockages and regain our creativity.

Creativiteit
Einstein zei dat we allemaal worden geboren als genie. Hoe komt het dan dat er, tegen de tijd dat we volwassen zijn, maar weinig van die genialiteit over is? Helaas raken we veel van onze speelsheid, nieuwsgierigheid en vrijheid kwijt: prestatiedrang, stress, angst en zelfkritiek weerhouden ons om volledig creatief te zijn. Maar met een beetje goede wil en wat effectieve strategie├źn, kunnen we deze blokkades overwinnen en onze creativiteit hervinden.

0 comments